Báo giá

Sản phẩm đã chọn: MSIG PicnicEasy

Quyền lợi bảo hiểm (đơn vị: VND) Gói 1 Gói 2
Death due to accident 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Speech or Hearing or Total Permanent Disability due to Accident 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Medical Expense due to accident, actual expense, up to limit 10,000,000 VND 20,000,000 VND
Personal Liability 2,000,000 VND 5,000,000 VND
Trekking, Hiking 20,000,000 VND
Personal Effects Subsidy 500,000 VND 1,000,000 VND
Quay lại
MSIG ASSIST

Cần hỗ trợ? Hãy gọi cho chúng tôi!

  •   0888 176 198
    Thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính)
    Không bao gồm các ngày lễ, Tết