BH tai nạn khi đi chơi Golf Hành trình trọn an tâm

  • Hợp đồng
  • Xác nhận
  • Thanh toán

Báo giá

Sản phẩm
BH tai nạn khi đi chơi Golf
Độ tuổi được bảo hiểm
1-70 tuổi
Phí bảo hiểm/người

Quyền lợi bảo hiểm (đơn vị: VND) Cơ bản Nâng cao
Tử vong do tai nạn 50.000.000 ₫ 100.000.000 ₫
Thương tật hoặc tàn tật vĩnh viễn 50.000.000 ₫ 100.000.000 ₫
Chi phí y tế 10.000.000 ₫ 20.000.000 ₫
Trách nhiệm cá nhân 5.000.000 ₫ 10.000.000 ₫
BH cho dụng cụ chơi Golf (Khi Quyền lợi số 1 hoặc số 2 được chi trả) 10.000.000 ₫ 10.000.000 ₫
Giải thưởng Hole in one 20.000.000 ₫
Quay lại