Bảo hiểm MSIG PA Hành trình trọn an tâm

  • Hợp đồng
  • Xác nhận
  • Thanh toán

Báo giá

Sản phẩm
MSIG ProGolfer
Độ tuổi được bảo hiểm
0-70 tuổi
Phí bảo hiểm/người

Quyền lợi bảo hiểm (đơn vị: VND) Cơ bản Nâng cao
Tử vong do tai nạn 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Mất chi, Mất thị lực, Mất khả năng nói hoặc thính giác hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Chi phí y tế 10,000,000 VND 20,000,000 VND
Trách nhiệm cá nhân 5,000,000 VND 10,000,000 VND
Dụng cụ chơi Golf 10,000,000 VND 10,000,000 VND
Giải thưởng Hole-in-one 10,000,000 VND
Quay lại