Báo giá

Sản phẩm đã chọn: MSIG SafeSeat

Quyền lợi bảo hiểm (đơn vị: VND) Gói 1 Gói 2
Death due to accident (when on motorbike/car) 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Permanent loss or disablement due to Accident (when on motorbike/car) 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Medical Expense due to accident, actual expense, up to limit (when on motorbike/car) 10,000,000 VND 20,000,000 VND
Quay lại
MSIG ASSIST

Cần hỗ trợ? Hãy gọi cho chúng tôi!

  •   0888 176 198
    Thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính)
    Không bao gồm các ngày lễ, Tết