Bảo hiểm MSIG PA Hành trình trọn an tâm

  • Hợp đồng
  • Xác nhận
  • Thanh toán

Báo giá

Sản phẩm
MSIG PicnicEasy
Độ tuổi được bảo hiểm
0-70 tuổi
Phí bảo hiểm/người

Quyền lợi bảo hiểm (đơn vị: VND) Cơ bản Nâng cao
Tử vong do tai nạn 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Mất chi, Mất thị lực, Mất khả năng nói hoặc thính giác hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Chi phí y tế 10,000,000 VND 20,000,000 VND
Trách nhiệm cá nhân 2,000,000 VND 5,000,000 VND
Leo núi, leo vách đá 20,000,000 VND
Hỗ trợ chi phí đồ dùng cá nhân 500,000 VND 1,000,000 VND
Quay lại