Bảo hiểm MSIG PA Hành trình trọn an tâm

  • Hợp đồng
  • Xác nhận
  • Thanh toán

Báo giá

Sản phẩm
MSIG PA
Độ tuổi được bảo hiểm
0-70 tuổi
Phí bảo hiểm/người

Quyền lợi bảo hiểm (đơn vị: VND) Cơ bản Nâng cao
Tử vong do tai nạn 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Thương tật hoặc tàn tật vĩnh viễn 50,000,000 VND 100,000,000 VND
Chi phí y tế 10,000,000 VND 20,000,000 VND
Quay lại