Các Quốc gia không được bảo hiểm: các Quốc gia bị cấm vận theo nghị quyết của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Vương Quốc Anh.
Vui lòng mua bảo hiểm trước chuyến đi tối thiểu 2 tiếng, trước khi Quý khách rời Việt Nam. Ngày đi là ngày rời khỏi Việt Nam và ngày về là ngày trở về Việt Nam.
MSIG ASSIST

Cần hỗ trợ? Hãy gọi cho chúng tôi!

 • Trong chuyến đi
    +66 2039 5728
  Hỗ trợ toàn cầu 24/7
 • Trước & Sau chuyến đi
    0888 176 198
  Thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính)
  Không bao gồm các ngày lễ, Tết